Kotobukiya 壽屋 Megami Device 女神裝置 Sitara Kaneshiya Ver. Ganesha

壽屋

原價 $950.00

Kotobukiya 壽屋 Megami Device 女神裝置 Sitara Kaneshiya Ver. Ganesha

 

 

*部份模型盒體積較大,或產生較高運費,請自行考慮清楚